Έκθεση βιομηχανίας Polyimide

January 9, 2023
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Έκθεση βιομηχανίας Polyimide

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι σφαιρικές αποστολές smartphone μειώνονται ακόμα, και ακόμη και η γενική πτώση έχει φθάσει σε 9%, και η ολόκληρη αγορά είναι ακόμα σε μια σημαντική πτώση. Η μείωση στην προς τα κάτω αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικά διαβιβάζεται στα προς τα πάνω υλικά βαθμιαία.
Στα πλαίσια της συνύπαρξης των ευκαιριών και των προκλήσεων στη βιομηχανία polyimide, το κράτος θα παράσχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη για τα προηγμένα υλικά και την κατασκευή. Υπολογίζεται ότι το 2023, με τις προσπάθειες από κοινού των σχετικών επιχειρήσεων στη βιομηχανική αλυσίδα, η βιομηχανία polyimide της Κίνας θα αναγγείλει μέσα τη νέα ανάπτυξη και την αύξηση.